SKP Speelplein


SKP Speelplein*

2021

waar:

Nog niet bekend.

wanneer:

Zomer 2021

leeftijd:

*Prijs:

Beste ouder,


wegens logistieke problemen zijn genoodzaakt om onze zomer 2020 volledig te annuleren.

Het is met spijt in ons hart en bieden dan ook onze oprechte excuses aan.


Wij hopen dan ook om u volgende zomer wel te mogen verwelkomen op één van onze zomer werkingen.


Indien u reeds betaald heeft wordt het bedrag ten laatste eind volgende week terug gestort.


Hopelijk tot in de herfst vakantie of tot volgend jaar.

dagindeling:


8u00: start vooropvang

9u00: einde vooropvang

9u15: start animatie

10u30: korte pauze

10u45:terug animatie

12u: verzamelen aan verzamelpunt

12u15: Kampdans en handen wassen 

12u30: Middagmaal + vrij spel

13u30: start 2de deel animatie

16u00: vieruurtje 

16u15: start na opvang

17u30: einde na opvang

Attesten:


Als je kind naar het speelplein komt, kan je misschien van je mutualiteit of werkgever een stuk van het inschrijfgeld terugkrijgen. Wat moet je doen? Worden er fiscale attesten voor de belastingen opgestuurd?


Tussenkomst mutualiteit/werkgever:

Misschien heb je recht op een tussenkomst van de mutualiteit of je werkgever. Breng daarvoor een formulier van de mutualiteit of werkgever binnen bij SKP Movies/Jeugd. Als SKP Movies/Jeugd de betaling ontvangen heeft en als je kind ook effectief aanwezig was, dan vullen wij het formulier in en sturen het terug. Je kan formulieren enkel binnenbrengen tot de laatste dag van het speelplein.


Fiscaal attest:

Is je kind ingeschreven voor het speelplein en heb je betaald? Dan krijg je in het voorjaar een fiscaal attest. Met dat fiscaal attest krijg je belastingvermindering voor opvangkosten.

Je krijgt een attest voor:

  • elk kind jonger dan 12 jaar;
  • elk kind met een zware beperking, jonger dan 18 jaar.

Maatregelen:


Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse overheid worden de nodige maatregelen genomen. Zowel aan de poort als tijdens de activiteiten worden de maatregelen nageleefd om iedereen te verzekeren van een vlotte en veilige werking. Er wordt voor zowel de kinderen als de vrijwilligers gestreefd naar een zo veilig mogelijke werking. Belangrijk om te weten is dat we per week werken, het is dus niet mogelijk om je per dag in te schrijven.

Annulatievoorwaarden:


Bij annulatie van het Stage/kamp omwille van onvoldoende aantal deelnemers zal het volledige bedrag terugbetaald worden.


Bij annulatie van het kamp door de deelnemer zelf:

- tot 8 weken voor aanvang van de stage/kamp zal het volledige bedrag terugbetaald worden

- vanaf minder dan 8 weken voor aanvang van de stage/kamp zal 50% van het betaalde bedrag terugbetaald worden

- vanaf 5 weken voor aanvang van de stage/kamp zal 0% van het betaalde bedrag terugbetaald worden.

Nog vragen?

Terugbetalingsystemen
 Fiscale attesten
o Na de zomer krijgen ouders een fiscaal attest. Dit kunnen ouders bij hun
belastingsaangifte invoegen om zo een deel terug te krijgen
o De voorwaarden
 Kinderen jonger dan 12 jaar (tot 18 jaar indien zwaar gehandicapt)
 Opvang buiten de gewone schooluren
 Maximum 11.20 euro per dag (tarief 2014)
 Voor kosten voor kinderoppas betaald aan
 Scholen
 Instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend,
gesubsidieerd of gecontroleerd door
o Kind en Gezin
o Openbare besturen (maw particuliere en gemeentelijke
speelpleinen)
o De terugbetaling
 Indien speelplein 5 euro kost per dag dan kan je maximum 5 euro aangeven
en krijg je dus niet 11.20 euro terug
 Vallen hier niet onder : extra kosten voor maaltijden, uitstappen,…
 De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven
 Een voorbeeld
 Jantje is 10 dagen naar het speelplein gekomen aan 5 euro per dag
 Ouders mogen 50 euro inschrijven op hun belastingsfiche
 Ouders krijgen een belastingvermindering van 22.5 euro (45%)
o Noot: Het is wettelijk in orde om ook fiscale attesten af te leveren als de ouders
betaald hebben, maar de kinderen niet naar het speelplein zijn gekomen. Je moet
dit echter niet doen, m.a.w. een speelplein kan in dat geval kiezen of ze de
attesten uitreiken of niet.
 Via de mutualiteit
o Bij heel wat mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen
o De voorwaarden
 Lid zijn van de mutualiteit
 Speelplein erkend door de gemeente
 Of lid van VDS bij de Christelijke Mutualiteit (CM)
o De terugbetaling (cijfers 2014)
 Maximum 20 euro per jaar (bij CM)
 Maximum 1.2 euro per dag met maximum van 48 euro per jaar (bij Liberale
Mutualiteit)
 Maximum 15 euro per jaar (Socalistische Mutualiteit, Bond Moyson)

 
 
 
Jongen
Meisje
X
 
W1
w2
w3
w4
w5
w6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHD
Alergie
Astma
Bedwateren
Epilepsie
Hartkwalen
Hooikoorts
Huiduitslag
Diabetes
slaapwandelen
andere
 
 
 
 
gelezen en goedgekeurd
 
 

hou zeker uw spam in het oog!!

De kinderen en animatoren worden verzekerd door ethias, polisnummer 45.434.276

Copyright @SKP Movies/jeugd

2015-2020

info@skp-movies.be - Mechelsesteenweg 115 1 1800 Vilvoorde

website i.s.w.m